טריגונומטריה

(3 יחידות לימוד)

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - משולש ישר זוית

פרק שני - משולש כללי

פרק שלישי - בעיות עם אותיות (פרמטרים)

פרק רביעי - גיאומטריה של המרחב

פרק חמישי - נושאים נוספים בטריגונומטריה

נספח א' - גיאומטריה של המישור

נספח ב' - גיאומטריה של המרחב