אלגברה חלק א'

 

מבוא

 

הספר אלגברה חלק א' מכיל את כל הנושאים היסודיים הראשונים באלגברה.

 

בספר 502 עמודים. המשכיו של הספר הם הספרים אלגברה חלק ב' ואלגברה חלק ג'.

הספר מתאים לכל רמות הלימוד בכיתות ז' ו-ח'.


פרקי הספר

 

פרק ראשון - פעולות החשבון.
פרק שני - אחוזים.
פרק שלישי - מספרים מכוונים.
פרק רביעי - תבניות מספר.
פרק חמישי - תבניות פסוק.
פרק שישי - משוואות ואי שוויונים.
פרק שביעי - בעיות.
פרק שמיני - מערכת צירים ותיאור גרפי.
פרק תשיעי - סטטיסטיקה.
פרק עשירי - קבוצות.

 

 

נספחים

 

נספח א' - חזקות.

נספח ב' - שיטות ספירה ובסיסים.