הנדסה חלק ב'

 

מבוא

 

הספר הנדסה חלק ב' הוא המשכו של הספר הנדסה חלק א'

ומכיל את כל חומר הלימוד בהנדסת המישור.

בספר 572 עמודים. הספר מתאים לכל רמות הלימוד מכיתה ט' ומעלה.
ניתן גם ללמוד בעזרת הספר את החומר בהנדסת המישור שמופיע במבחני הבגרות.

הספר כולל פרק חזרה על הספר הנדסה חלק א' וכן שישה עשר פרקים.

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - המקבילית. 

פרק שני - המלבן, המעוין והריבוע.
פרק שלישי - הטרפז.
פרק רביעי - קטע אמצעים, מפגש הגבהים והתיכונים במשולש.
פרק חמישי - הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות.
פרק שישי - זויות במעגל.
פרק שביעי - המשיק למעגל.
פרק שמיני - שני מעגלים.
פרק תשיעי - מעגל חוסם ומעגל חסום.
פרק עשירי - שטחים של מרובעים ומשולש.
פרק אחד עשר - משפט פיתגורס.
פרק שנים עשר - היקף המעגל ושטחו.
פרק שלושה עשר - פרופורציה, תכונות חוצי הזויות (פנימית וחיצונית) במשולש.
פרק ארבעה עשר - דמיון משולשים.
פרק חמישה עשר - דמיון משולשים במרובעים ובמעגל.
פרק שישה עשר - פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל, דמיון מצולעים.

בסופו של הספר מופיעים תרגילים על כל החומר בהנדסת המישור.