מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-1

שאלון 807

 

מבוא

 

ספר זה, הנקרא מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ג'-1  שאלון  035807,  כולל כמחצית מחומר הלימוד לבחינת הבגרות של השאלון השני לתלמידי  5  יחידות לימוד (שאלון  035807).

 

ספר נוסף שהופיע הוא הספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ג'-2  שכולל את שאר החומר לבחינת הבגרות של השאלון השני (שאלון 035807).

 

הספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ג'-1  נכתב עפ"י הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה והוא כולל נושאים בגיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה במרחב ווקטורים עפ"י הפירוט הבא:

 

גיאומטריה אנליטית -  הנושאים הם:  נקודה, ישר, מעגל, פרבולה, אליפסה, מקומות גיאומטריים.

 

טריגונומטריה במרחב -  הנושאים הם:  הגופים הישרים הבאים:  תיבה, מנסרה משולשת, פירמידה מלבנית, פירמידה משולשת.

 

וקטורים -  הנושאים הם:  הווקטור הגיאומטרי, הווקטור האלגברי, מכפלה סקלרית, ישרים ומישורים (מצב הדדי, חישובי זויות, חישובי מרחקים), יחידות ההצגה.

 

נספח - נוסחאות במתמטיקה -  בסוף הספר מופיע נספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

 

לספר זה קודמים שלושה ספרים שכוללים את כל חומר הלימוד לשאלון הראשון לתלמידי  5  יחידות לימוד (שאלון  035806).  הספרים הם:

(1)  מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  שאלונים  035804  ו-035806.

(2)  מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  שאלון  035806.

(3)  מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  שאלון  035806.

 

בתחילת כל סעיף בספר זה מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מודפסות על רקע אפור וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

 

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה  (   )  אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן הבגרות אין תשובות בסוף המבחן.