מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-1

שאלון 806

 

מבוא

 

ספר זה, הנקרא מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  שאלון  035806,  הוא המשכו של הספר מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  שאלונים  035804 ו-035806.  המשכו של ספר זה הוא הספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  שאלון  035806.  שלושת הספרים הנ"ל ביחד מכילים את כל חומר הלימוד לבחינת הבגרות של השאלון הראשון לתלמידי  5  יחידות לימוד (שאלון  035806).

 

שני ספרים נוספים שהופיעו הם:  מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ג'-1  שאלון   035807  ומתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ג'-2  שאלון  035807.  שני ספרים אלה מכילים את כל חומר הלימוד לבחינת הבגרות של השאלון השני לתלמידי  5  יחידות לימוד (שאלון  035807).

 

הספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  נכתב עפ"י הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה והוא כולל נושאים באלגברה, הנדסת המישור וטריגונומטריה עפ"י הפירוט הבא:

 

אלגברה -  הנושאים הם:  טכניקה אלגברית, בעיות מילוליות, סדרות, אינדוקציה.

(הערה:  הנושאים הבאים הוצאו מתוכנית הלימודים:  בעיות תערובות ותמיסות, סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית), אינדוקציה).

 

הנדסת המישור -  הנושאים הם:  מעגל, פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל, חזרה על כל החומר בהנדסת המישור.

 

טריגונומטריה -  הנושאים הם:  מעגל, זהויות ומשוואות טריגונומטריות, חזרה על כל החומר בטריגונומטריה, הנדסת המרחב.

 

הנדסת המישור וטריגונומטריה -  תרגילים מעורבים הכוללים גיאומטריה וטריגונומטריה.

הערה:  תרגילים מסוג זה לא יופיעו במבחן.

 

נספח - נוסחאות במתמטיקה -  בסוף הספר מופיע נספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

 

בספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  מופיעים הנושאים הבאים:  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות, מבחנים לחזרה.

  

בספר מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  מופיעים הנושאים הבאים:  אלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי.

 

הסבר על המבנה של בחינת הבגרות לשאלון הראשון ניתן לראות בספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  לפני המבחנים לחזרה. חשוב להדגיש שלא תופיע בשאלון הראשון שאלה נפרדת על טכניקה אלגברית. הלימוד של טכניקה אלגברית נועד רק לשימוש בנושאים השונים שבשאלון הראשון והשני.

 

בתחילת כל סעיף בספר זה מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מודפסות על רקע אפור וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

 

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה  (   )  אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן הבגרות אין תשובות בסוף המבחן.

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com