מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-2

שאלון 807

 

מבוא

 

ספר זה, הנקרא מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ג'-2  שאלון  035807  הוא המשכו של הספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ג'-1  שאלון  035807.  שני ספרים אלה ביחד מכילים את כל חומר הלימוד לבגרות לשאלון השני לתלמידי  5  יחידות לימוד (שאלון  035807).

 

הספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ג'-2  נכתב עפ"י הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה והוא כולל נושאים באלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ומבחני מתכונת לחזרה עפ"י הפירוט הבא:

 

אלגברה -  הנושאים הם:  מספרים מרוכבים, חזקות ושורשים, לוגריתמים, גדילה ודעיכה.

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -  הנושאים הם:  שימושי הנגזרת של הפונקציות הבאות:  פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים. אינטגרלים, שטחים, נפחים.

 

מבחנים לחזרה -  50  מבחנים לחזרה במתכונת של השאלון השני  (035807).

 

נספח - נוסחאות במתמטיקה -  בסוף הספר מופיע נספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

 

לשני הספרים הנ"ל קודמים שלושה ספרים שכוללים את כל חומר הלימוד לשאלון הראשון לתלמידי  5  יחידות לימוד (שאלון  035806).  הספרים הם:

(1)  מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  שאלונים  035804  ו-035806.

(2)  מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  שאלון  035806.

(3)  מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  שאלון  035806.

 

בתחילת כל סעיף בספר זה מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מודפסות על רקע אפור וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

 

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה  (   )  אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן הבגרות אין תשובות בסוף המבחן.

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com