מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-2

שאלון 804

 

מבוא

 

ספר זה, הנקרא מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  שאלון  035804  הוא המשכו של הספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  שאלון  035804.  שני ספרים אלה ביחד עם הספר מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  שאלונים  035804 ו-035806  מכילים את כל חומר הלימוד לבגרות לשאלון הראשון לתלמידי  4  יחידות לימוד (שאלון  035804).

 

ספר נוסף הוא הספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ג'  שאלון  035805. הספר כולל את כל חומר הלימוד לשאלון השני  של תלמידי  4  יחידות לימוד (שאלון  035805).

 

הספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  נכתב עפ"י הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה והוא כולל נושאים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות ומבחני מתכונת לחזרה עפ"י הפירוט הבא:

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -  הנושאים הם:  נגזרת של מכפלה, נגזרת של מנה, נגזרת של פונקציה מורכבת, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים ריבועיים, פונקציות טריגונומטריות (נושא זה הועבר לשאלון השני), בעיות קיצון, אינטגרלים ושטחים.

 

הסתברות -  הנושאים הם:  כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ, התפלגות בינומית, טבלאות, הסתברות מותנה ונוסחת בייס.

 

מבחנים לחזרה -  40  מבחנים לחזרה במתכונת הקודמת של השאלון הראשון  (035804).

 

נספח - נוסחאות במתמטיקה -  בסוף הספר מופיע נספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

 

בספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  מופיעים הנושאים הבאים:  בעיות מילוליות, גיאומטריה אנליטית, הנדסת המישור, טריגונומטריה.

  

בספר מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  מופיעים הנושאים הבאים:  אלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי.

 

הסבר על המבנה של בחינת הבגרות לשאלון הראשון ניתן לראות בספר זה לפני המבחנים לחזרה.

 

בתחילת כל סעיף בספר זה מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מודפסות על רקע אפור וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

 

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה  (   )  אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן הבגרות אין תשובות בסוף המבחן.