מבחני מתכונת במתמטיקה

(3 יחידות לימוד)

שאלון 802

 

מבוא

 

ספר זה כולל  40  מבחנים במתכונת של השאלון השני לבגרות של תלמידי  3  יחידות

לימוד (שאלון  035802).

 

במבחן יש  6  שאלות. הנבחן יכול לענות על שאלות מלאות וחלקי שאלות ללא הגבלה,

אבל סך הנקודות שהוא יכול לצבור לא יעלה על  100.  לכל שאלה  25%.

 

המבנה של השאלון השני:

שאלה אחת או שתיים מהנושא:  פונקציות וגרפים.

שאלה אחת או שתיים מהנושאים:  סדרה חשבונית, סדרה הנדסית, גדילה ודעיכה.

שאלה אחת או שתיים מהנושא:  טריגונומטריה (יישומים במישור ובמרחב).

שאלה אחת או שתיים מהנושאים:  סטטיסטיקה, הסתברות, התפלגות נורמלית.

 

בשאלון השני תופענה לפחות ארבע שאלות מהמאגר לשאלון  035802  של משרד החינוך

(עשויות להופיע עד שתי שאלות שהן לא מהמאגר).

 

בעמ'  4  מופיע עמוד הפתיחה של מבחן הבגרות במתמטיקה של השאלון השני.

 

בסופו של כל מבחן מופיעות התשובות המתאימות.

  

ניתן לכתוב בתוך הספר את התשובה המלאה לכל שאלה שמופיעה, כפי שהתלמידים

נדרשים לעשות בשאלון השני.

 

מיון השאלות לפי נושאים מופיע החל מעמ' 5.

  

דפי הנוסחאות לתלמידי  3  יחידות לימוד (שניתנים במבחן הבגרות) מופיעים החל מעמ'  289.