מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ג'

שאלון 805

 

מבוא

 

ספר זה, הנקרא מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ג'  שאלון  035805,  כולל את כל חומר הלימוד לשאלון השני לתלמידי  4  יחידות לימוד (שאלון  035805).

 

הספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ג'  נכתב עפ"י הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה והוא כולל נושאים באלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, טריגונומטריה במרחב ומבחני מתכונת לחזרה עפ"י הפירוט הבא:

 

אלגברה -  הנושאים הם:  חזקות ושורשים, לוגריתמים, גדילה ודעיכה, סדרות.

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -  הנושאים הם:  שימושי הנגזרת של הפונקציות הבאות:  פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי, פונקציות עם שורשים לא ריבועיים ופונקציות טריגונומטריות. אינטגרלים ושטחים.

 

טריגונומטריה במרחב -  הנושאים הם:  הגופים הישרים הבאים:  תיבה, מנסרה משולשת, פירמידה מלבנית, פירמידה משולשת.

 

מבחנים לחזרה -  43  מבחנים לחזרה במתכונת של השאלון השני  (035805).

 

נספח - נוסחאות במתמטיקה -  הנספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

 

נספח - טריגונומטריה -  בסוף הספר מופיע נספח שכולל את כל החומר בטריגונומטריה שצריך ללמוד לפני שלומדים על הפונקציות הטריגונומטריות בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

 

את המבנה של בחינת הבגרות לשאלון השני ניתן לראות לפני המבחנים לחזרה.

 

לספר זה קודמים שלושה ספרים שכוללים את כל חומר הלימוד לשאלון הראשון לתלמידי  4  יחידות לימוד (שאלון  035804).  הספרים הם:

(1)  מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  שאלונים  035804  ו-035806.

(2)  מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  שאלון  035804.

(3)  מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  שאלון  035804.

 

בתחילת כל סעיף בספר זה מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מודפסות על רקע אפור וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

 

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה  (   )  אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן הבגרות אין תשובות בסוף המבחן.

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com