מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א'

שאלונים 804 ו-806

 

מבוא

 

ספר זה, הנקרא מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  שאלונים  035804 ו-035806,  הוא ספר לימוד לתלמידי  4 ו-5  יחידות לימוד. הספר מכיל חלק גדול מחומר הלימוד שמשותף לתלמידי  4  יחידות לימוד לשאלון הראשון (שאלון  035804)  ולתלמידי  5  יחידות לימוד לשאלון הראשון (שאלון  035806).

 

הספר נכתב לפני צמצום תוכנית הלימודים ולכן מספר נושאים בודדים שבספר הם לא בתוכנית הלימודים. הסבר מפורט ניתן למצוא בהדרכה לספר שמופיעה באתר של בני גורן בכתובת:   www.bennygoren.co.il.

 

   ספרי ההמשך של ספר זה הם ארבעת הספרים הבאים:

לתלמידי  4  יחידות לימוד: 

  • הספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  לשאלון  035804,

  • הספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  לשאלון  035804,

לתלמידי  5  יחידות לימוד: 

  • הספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  לשאלון  035806,

  • הספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  לשאלון  035806.

 

ספרים נוספים שהופיעו הם שלושת הספרים הבאים:

מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ג'  לשאלון  035805.

מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ג'-1  וחלק  ג'-2  לשאלון  035807.

 

הספר מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  שאלונים  035804 ו-035806  כולל נושאים באלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי עפ"י הפירוט הבא:

 

אלגברה -  הנושאים העיקריים הם:  משוואות, אי שוויונות, חקירת משוואות.

נושאים נוספים שמופיעים בספר בצורה מקוצרת ומופיעים בפירוט בספרי ההמשך הם:  חזקות ושורשים, גיאומטריה אנליטית, בעיות מילוליות.

 

הנדסת המישור -  הנושאים העיקריים הם:  משולשים, מרובעים, שטחים, משפט פיתגורס, פרופורציה ודמיון.

נושאים נוספים שלא מופיעים בספר ומופיעים בצורה מפורטת בספרי ההמשך הם:  מעגל, דמיון משולשים במעגל, פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל.

 

טריגונומטריה -  הנושאים העיקריים הם:  משולש ישר זוית, משפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים, הפונקציות הטריגונומטריות, זהויות יסודיות, משוואות טריגונומטריות.

נושאים נוספים שלא מופיעים בספר ומופיעים בצורה מפורטת בספרי ההמשך הם:  בעיות במעגל הנפתרות בעזרת טריגונומטריה, זהויות טריגונומטריות ומשוואות טריגונומטריות נוספות.

נושא נוסף שמופיע בספר בצורה מקוצרת ומופיע גם בספרי ההמשך הוא טריגונומטריה במרחב.

 

חשבון דיפרנציאלי -  הנושאים העיקריים הם:  שימושי הנגזרת של פולינומים, של פונקציות רציונאליות עפ"י הנגזרת של הפונקציה ושל פונקציות עם שורשים ריבועיים.

נושאים נוספים שמופיעים בספר בצורה מקוצרת ומופיעים בפירוט בספרי ההמשך הם:  נגזרת של פונקציית מנה, וכן הנושא הראשון של החשבון האינטגרלי והוא פונקציה קדומה.

נושאים נוספים שלא מופיעים בספר ומופיעים בצורה מפורטת בספרי ההמשך הם:  בעיות קיצון בהנדסת המישור עם מעגל, בעיות קיצון בהנדסת המרחב, הנגזרות של הפונקציות הטריגונומטריות, אינטגרלים.

 

נספח - נוסחאות במתמטיקה -  בסוף הספר מופיע נספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

 

בספרי ההמשך לשאלונים השונים מופיעים מבחנים לחזרה.

 

בתחילת כל סעיף בספר מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מודפסות על רקע אפור וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

 

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה  (   )  אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן הבגרות אין תשובות בסוף המבחן.

 

תרגילים שהם יותר קשים מהרגיל סומנו ע"י     .  חלק גדול מתרגילים אלה מיועד גם לתלמידי  4  יחידות לימוד ולא רק לתלמידי  5  יחידות לימוד.

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com