‏‏804 ב1.jpg

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-1

שאלון 804

 

מבוא

 

ספר זה, הנקרא מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  שאלון  035804,  הוא המשכו של הספר מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  שאלונים  035804 ו-035806.  המשכו של ספר זה הוא הספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  שאלון  035804.  שלושת הספרים הנ"ל מכילים את כל חומר הלימוד לבחינת הבגרות של השאלון הראשון לתלמידי  4  יחידות לימוד (שאלון  035804).

 

ספר נוסף הוא הספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ג'  שאלון  035805.

ספר זה כולל את כל חומר הלימוד לבחינת הבגרות של השאלון השני לתלמידי  4  יחידות לימוד (שאלון  035805).

 

הספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  נכתב עפ"י הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה והוא כולל נושאים באלגברה, הנדסת המישור וטריגונומטריה עפ"י הפירוט הבא:

 

אלגברה -  הנושאים הם:  בעיות מילוליות, גיאומטריה אנליטית.

 

הנדסת המישור -  הנושאים הם:  מעגל, פרופורציות במשולש ישר זוית, חזרה על כל החומר בהנדסת המישור.

 

טריגונומטריה -  הנושאים הם:  מעגל, חזרה על כל החומר בטריגונומטריה, הנדסת המרחב, זהויות ומשוואות טריגונומטריות.

 

הנדסת המישור וטריגונומטריה -  תרגילים מעורבים הכוללים גיאומטריה וטריגונומטריה.

הערה:  תרגילים מסוג זה לא יופיעו במבחן.

 

נספח - נוסחאות במתמטיקה -  בסוף הספר מופיע נספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

 

בספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  מופיעים הנושאים הבאים:  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות, מבחנים לחזרה.

  

בספר מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  מופיעים הנושאים הבאים:  אלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי.

 

הסבר על המבנה של בחינת הבגרות לשאלון הראשון ניתן לראות בספר מתמטיקה  (4  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  לפני המבחנים לחזרה. חשוב להדגיש שלא תופיע בשאלון הראשון שאלה נפרדת על טכניקה אלגברית. הלימוד של טכניקה אלגברית נועד רק לשימוש בנושאים השונים שבשאלון הראשון והשני.

 

בתחילת כל סעיף בספר זה מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מודפסות על רקע אפור וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

 

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה  (   )  אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן הבגרות אין תשובות בסוף המבחן.