תוספת להורדה *ללא עלות* לספר מתמטיקה  א'  לכיתה  י'  (841 - 851)

למורים שרוצים ללמד מעגל ופונקציות רציונאליות בכיתה  י'  במקום בכיתה  י"א

קובץ המכיל תאוריה, דוגמאות ותרגילים עם המעגל (בהנדסת המישור)  ל-5  יח"ל לכיתה  י'

 

הקבצים מיועדים לבתי ספר שמלמדים מהספר מתמטיקה

(4  ו-5  יח"ל)  חלק א' 

שאלונים  806-804

(481  ו-581 )

המעגל
5  יח"ל

קובץ המכיל תאוריה, דוגמאות ותרגילים עם המעגל (בהנדסת המישור)  ל-4  יח"ל לכיתה  י'

 

הקבצים מיועדים לבתי ספר שמלמדים מהספר מתמטיקה

(4  ו-5  יח"ל)  חלק א' 

שאלונים  806-804

(481  ו-581 )

המעגל
4  יח"ל

קובץ המכיל תאוריה, דוגמאות ותרגילים בגיאומטריה אנליטית

ל-4  יח"ל לשאלון הראשון.

 

הקבצים מיועדים לבתי ספר שמלמדים מהספר מתמטיקה

(4  ו-5  יח"ל)  חלק א' 

שאלונים  806-804

(481  ו-581 )

ורוצים ללמד את כל הגיאומטריה האנליטית בכיתה י'

גיאומטריה אנליטית
יח"ל

קובץ המכיל תאוריה, דוגמאות ותרגילים עם פונקציות רציונאליות

  ל-5  יח"ל לכיתה  י'

 

הקבצים מיועדים לבתי ספר שמלמדים מהספר מתמטיקה

(4  ו-5  יח"ל)  חלק א' 

שאלונים  806-804

(481  ו-581 )

פונקציות רציונאליות
5  יח"ל

קובץ המכיל תאוריה, דוגמאות ותרגילים עם פונקציות רציונאליות

ל-4  יח"ל לכיתה  י'

 

הקבצים מיועדים לבתי ספר שמלמדים מהספר מתמטיקה

(4  ו-5  יח"ל)  חלק א' 

שאלונים  806-804

(481  ו-581 )

פונקציות רציונאליות
4  יח"ל