Sun

מיקוד בני גורן - בגרויות קיץ 2021

Sun

פותרים מתכונות. מבינים. מצליחים.

בחירה לפי שאלונים:

arrow&v
arrow&v
arrow&v
הורדה

כפי שפורסם רשמית על ידי משרד החינוך,
במועד קיץ 2021 (תשפ״א) יתקיימו מבחני הבגרות
בתאריכים ה- 19-20.5.21 ומועד נוסף ב- 9.6.21.
מועד ב׳ של הבחינה יתקיים ב-
8.7.21
.

בנוסף, פירסם משרד החינוך עדכון לקראת בגרות קיץ תשפ״א.

לצפייה בעדכון לחצו כאן.

בחרו את קובץ המיקוד הנחוץ והורידו לכם