מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ד׳
שאלון 004

(מהדורה חדשה ומעודכנת- בספר 851 עמודים)

 

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - טכניקה אלגברית (כמעט כל החומר שבפרק הועבר לשאלון ה')
פרק שני - חזקות ושורשים
פרק שלישי - לוגריתמים
פרק רביעי - גידול ודעיכה
פרק חמישי - טריגונומטריה - משולש ישר זוית
פרק שישי - פונקציות טריגונומטריות - זהויות ומשוואות
פרק שביעי - פונקציות רציונאליות - הנגזרת ושימושיה
פרק שמיני - פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות - הנגזרת ושימושיה
פרק תשיעי - פונקציות טריגונומטריות - הנגזרת ושימושיה
פרק עשירי - אינטגרלים ושטחים
פרק אחד עשר - טריגונומטריה - משפט הסינוסים. (נספח ג')
פרק שנים עשר - טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים. (נספח ג')
פרק שלושה עשר - טריגונומטריה - חישובים במרחב. (נספח ג')
פרק ארבעה עשר - טריגונומטריה - זהויות ומשוואות. (נספח ג')
פרק חמישה עשר - פונקציות עם שורשים. (נספח ג')

בסופו של הספר מופיעים ארבעה נספחים:
נספח א' - מבחנים לחזרה. (המבחנים לא מעודכנים)
נספח ב' - נוסחאות במתמטיקה
נספח ג' - נושאים נוספים. (הנספח כולל את פרקים 11-15) 
נספח ד' - נושאים נוספים ומבחנים מעודכנים