מתמטיקה (3 יחידות לימוד) חלק ב׳
שאלון 002

(מהדורה חדשה ומעודכנת- בספר 567 עמודים)

 

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - משוואות עם נעלם אחד
פרק שני - מערכות של משוואות עם שני נעלמים
פרק שלישי - משוואות ומערכות עם פרמטר
פרק רביעי - הפרבולה
פרק חמישי - חזקות
פרק שישי - בעיות גידול ודעיכה (חלק מהחומר הוא לא בתוכנית לשאלון ב')
פרק שביעי - התנהגות פונקציות (לא בתוכנית לשאלון ב')
פרק שמיני - מערכת אילוצים ופונקציית מטרה
פרק תשיעי - תכנון ליניארי
פרק עשירי - טריגונומטריה במישור
פרק אחד עשר - טריגונומטריה במרחב
פרק שנים עשר - הפונקציות הטריגונומטריות - משוואות וזהויות (לא בתוכנית לשאלון ב')
פרק שלושה עשר - סטטיסטיקה
פרק ארבעה עשר - ההתפלגות הנורמלית
פרק חמישה עשר - הסתברות

בסופו של הספר מופיעים חמישה נספחים:
נספח א' - נוסחאות במתמטיקה (כולל הטבלה המלאה של ההתפלגות הנורמלית)
נספח ב' - מבחנים לחזרה. (המבחנים לא מעודכנים)
נספח ג' - נושאים נוספים ומבחנים מעודכנים
נספח ד' - התרגילים שנוספו למאגר מתשס"ח
נספח ה' - התרגילים שנוספו למאגר מתשס"ט

 

 

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com