מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק ה׳
שאלון 005

(מהדורה חדשה ומעודכנת- בספר 941 עמודים)

 

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - אלגברה - אי שוויונים
פרק שני - הנדסת המישור - משולשים
פרק שלישי - הנדסת המישור - מרובעים
פרק רביעי - הנדסת המישור - מעגל
פרק חמישי - הנדסת המישור - שטחים ומשפט פיתגורס
פרק שישי - הנדסת המישור - פרופורציה ודמיון
('פרק שביעי - טריגונומטריה - משולש ישר זוית (לא בתוכנית לשאלון ה
('פרק שמיני - טריגונומטריה - משפט הסינוסים (לא בתוכנית לשאלון ה
('פרק תשיעי - טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים (לא בתוכנית לשאלון ה
('פרק עשירי - טריגונומטריה - חישובים במרחב (לא בתוכנית לשאלון ה
('פרק אחד עשר - טריגונומטריה - זהויות ומשוואות (לא בתוכנית לשאלון ה
פרק שנים עשר - הסתברות - ההסתברות הקלאסית
פרק שלושה עשר - הסתברות - חשיבה הסתברותית בחיי יום יום
('פרק ארבעה עשר - אלגברה - נושאים בטכניקה אלגברית (נספח ג
('פרק חמישה עשר - אלגברה - סדרות (נספח ג
('פרק שישה עשר - הסתברות - נושאים בחשיבה הסתברותית בחיי יום יום (נספח ג

:בסופו של הספר מופיעים ארבעה נספחים
(נספח א' - מבחנים לחזרה (המבחנים לא מעודכנים
נספח ב' - נוסחאות במתמטיקה

(14-16 נספח ג' - נושאים נוספים (הנספח כולל את פרקים
נספח ד' - נושאים נוספים ומבחנים מעודכנים