חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

(5 יחידות לימוד)

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - פונקציה ממשית

פרק שני - גבול של פונקציה

פרק שלישי - הנגזרת

פרק רביעי - חקירת פונקציה

פרק חמישי - בעיות מינימום ומקסימום

פרק שישי - האינטגרל

 

בסופו של הספר מופיעים תרגילים לחזרה בנושאים הבאים:

משיק, חקירת פונקציה

בעיות מינימום ומקסימום

אינטגרלים, שטחים, נפחים

הפונקציות הטריגונומטריות

הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות (תאוריה ודוגמאות)

הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות (תרגילים)

הפונקציה המעריכית

הפונקציה הלוגריתמית

מערכת E, תהליכי גידול ודעיכה