חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

(5 יחידות לימוד)

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - פונקציה ממשית

פרק שני - גבול של פונקציה

פרק שלישי - הנגזרת

פרק רביעי - חקירת פונקציה

פרק חמישי - בעיות מינימום ומקסימום

פרק שישי - האינטגרל

 

בסופו של הספר מופיעים תרגילים לחזרה בנושאים הבאים:

משיק, חקירת פונקציה

בעיות מינימום ומקסימום

אינטגרלים, שטחים, נפחים

הפונקציות הטריגונומטריות

הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות (תאוריה ודוגמאות)

הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות (תרגילים)

הפונקציה המעריכית

הפונקציה הלוגריתמית

מערכת E, תהליכי גידול ודעיכה 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com