גיאומטריה של המישור

(מהדורה מורחבת)

 

פרקי הספר

 

חלק א' - המשולש

פרק ראשון - קטעים וזויות

פרק שני - חפיפת משולשים

פרק שלישי - צלעות וזויות במשולש

פרק רביעי - ישרים מקבילים

פרק חמישי - אנך אמצעי וחוצה זוית

פרק שישי - משולש ישר זוית

פרק שביעי - בעיות בניה לחלק א'

 

חלק ב' - מרובעים

פרק שמיני - המקבילית

פרק תשיעי - מקביליות מיוחדות

פרק עשירי - טרפז

פרק אחת עשרה - קטע אמצעים

פרק שתים עשרה - בעיות בניה לחלק ב'

 

חלק ג' - המעגל

פרק שלוש עשרה - קשתות ומיתרים במעגל

פרק ארבע עשרה - זויות במעגל

פרק חמש עשרה - משיק למעגל

פרק שש עשרה - מעגל חוסם וחסום

פרק שבע עשרה - בעיות בניה לחלק ג'

 

חלק ד' - שטחים

פרק שמונה עשרה - שטחי מרובעים ומשולש

פרק תשע עשרה - משפט פיתגורס

פרק עשרים - היקף המעגל ושטחו

פרק עשרים ואחת - בעיות בניה לחלק ד'

 

חלק ה' - פרופורציה ודמיון

פרק עשרים ושתיים - פרופורציה

פרק עשרים ושלוש - משולשים דומים

פרק עשרים וארבע - דמיון משולשים במרובעים ובמעגל

פרק עשרים וחמש - דמיון מצולעים, פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל

פרק עשרים ושש - בעיות בניה לחלק ה'