אלגברה

(3 יחידות לימוד)

כולל סטטיסטיקה והסתברות

 

פרקי הספר

 

אלגברה

פרק ראשון - חזרה על פעולות החשבון ועל פעולות אלגבריות

פרק שני - פירוק לגורמים ושברים אלגברים

פרק שלישי - משוואות ממעלה ראשונה

פרק רביעי - משוואות ממעלה שנייה וממעלות גבוהות יותר

פרק חמישי - בעיות

פרק שישי - חזקות, שורשים ולוגריתמים

פרק שביעי - סדרות

פרק שמיני - משוואות עם פרמטרים וחקירתן

פרק תשיעי - גרפים ופונקציות

פרק עשירי - גיאומטריה אנליטית

פרק אחד עשר - תכנון ליניארי

 

סטטיסטיקה

פרק ראשון - הצגת הנתונים

פרק שני - תאור גרפי

פרק שלישי - מדדים מרכזיים

פרק רביעי - מדדי פיזור

 

הסתברות

פרק חמישי - חישוב הסתברות בעזרת מרחב המדגם

פרק שישי - כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ

פרק שביעי - ההתפלגות הנורמלית

 

בסוף הספר מופיע נספח שכולל את הנושאים הבאים:

בעיות מספרים, בעיות תערובת ובעיות הספק

לוגריתמים לפי בסיס כלשהו

ההתפלגות הבינומית - נוסחת ברנולי

 

 

 

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com