סטטיסטיקה והסתברות

(3 ו-4 יחידות לימוד)

 

פרקי הספר

 

סטטיסטיקה

פרק ראשון - הצגת הנתונים

פרק שני - תיאור גרפי

פרק שלישי - מדדים מרכזיים

פרק רביעי - מדדי פיזור

 

הסתברות

פרק חמישי - חישוב הסתברות בעזרת מרחב המדגם

פרק שישי - כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ

פרק שביעי - ההתפלגות הבינומית

פרק שמיני - ההתפלגות הנורמלית

פרק תשיעי - חישוב הסתברויות בעזרת קומבינטוריקה

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com