מתמטיקה (3 יחידות לימוד) חלק א׳
שאלון 001

(מהדורה חדשה ומעודכנת)

 

תוכן הספר:

 

פרק ראשון - פעולות החשבון, פעולות אלגבריות, פירוק לגורמים
ציר המספרים ופעולות החשבון
סדר פעולות החשבון
הצבה בתבנית מספר
כינוס איברים דומים
מכפלות של דו איברים
פירוק לגורמים

פרק שני - משוואות ממעלה ראשונה
משוואות פשוטות
משוואות ללא סוגריים
משוואות עם סוגריים
משוואות עם שברים שבמכנה שלהם יש רק מספרים
תרגילים עפ"י המאגר (משוואות עם שברים שבמכנה שלהם יש רק מספרים)
משוואות עם הנעלם בריבוע שמתבטל
תרגילים עפ"י המאגר (משוואות עם הנעלם בריבוע שמתבטל)
משוואות עם הנעלם במכנה
תרגילים עפ"י המאגר (משוואות עם הנעלם במכנה)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השני (משוואות ממעלה ראשונה)
נספח לפרק שני - משוואות ללא פתרון ומשוואות עם אינסוף פתרונות

פרק שלישי - מערכות של משוואות ממעלה ראשונה
שיטת השוואות המקדמים
שיטת ההצבה
מערכות של משוואות לא מסודרות
מערכות של משוואות עם שברים
תרגילים עפ"י המאגר (מערכות של משוואות עם שברים)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השלישי (מערכות של משוואות ממעלה ראשונה)
נספח לפרק שלישי - מערכות ללא פתרון ומערכות עם אינסוף פתרונות

פרק רביעי - משוואות ומערכות ממעלה שנייה
השורש הריבועי והגדרת המשוואה הריבועית
משוואות ריבועיות מסודרות
משוואות ריבועיות לא מסודרות
תרגילים עפ"י המאגר (משוואות ריבועיות לא מסודרות)
משוואות ריבועיות עם שברים
תרגילים עפ"י המאגר (משוואות ריבועיות עם שברים)
מערכות של משוואות ממעלה שנייה
תרגילים עפ"י המאגר (מערכות של משוואות ממעלה שנייה)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק הרביעי (משוואות ומערכות ממעלה שנייה)

פרק חמישי - משוואות ממעלות גבוהות, שינוי נושא הנוסחה
משוואות ממעלות גבוהות
תרגילים עפ"י המאגר (משוואות ממעלות גבוהות)
שינוי נושא הנוסחה
תרגילים עפ"י המאגר (שינוי נושא הנוסחה)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק החמישי (משוואות ממעלות גבוהות, שינוי נושא הנוסחה)

פרק שישי - בעיות מילוליות
בעיות קנייה
תרגילים עפ"י המאגר (בעיות קנייה)
בעיות עם אחוזים
תרגילים עפ"י המאגר (בעיות עם אחוזים(
בעיות בהנדסת המישור (לא בתוכנית לשאלון א')
תרגילים עפ"י המאגר (בעיות בהנדסת המישור) (לא בתוכנית לשאלון א')
משפט פיתגורס (לא בתוכנית לשאלון א')
תרגילים עפ"י המאגר (משפט פיתגורס) (לא בתוכנית לשאלון א')
בעיות עם מעגל (לא בתוכנית לשאלון א')
תרגילים עפ"י המאגר (בעיות עם מעגל) (לא בתוכנית לשאלון א')
בעיות בהנדסת המרחב (לא בתוכנית לשאלון א')
תרגילים עפ"י המאגר (בעיות בהנדסת המרחב) (לא בתוכנית לשאלון א')
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השישי (בעיות מילוליות)

 

פרק שביעי - סדרה חשבונית
האיבר הכללי של סדרה חשבונית
תרגילים עפ"י המאגר (האיבר הכללי של סדרה חשבונית)
הסכום של סדרה חשבונית
תרגילים עפ"י המאגר (הסכום של סדרה חשבונית)
בעיות "מציאותיות"  בסדרה חשבונית
תרגילים עפ"י המאגר (בעיות "מציאותיות" בסדרה חשבונית)
סדרות כלליות (לא בתוכנית לשאלון א')
תרגילים עפ"י המאגר (סדרות כלליות) (לא בתוכנית לשאלון א')
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השביעי (סדרה חשבונית)

פרק שמיני - גרפים של ישרים ופרבולות
מערכת צירים והתיאור הגרפי של הישר
תרגילים עפ"י המאגר (מערכת צירים והתיאור הגרפי של הישר)
חיתוך של ישר עם הצירים וחיתוך של שני ישרים
הפרבולה והחיתוך שלה עם הצירים
תרגילים עפ"י המאגר (הפרבולה והחיתוך שלה עם הצירים)
חיתוך של ישר ופרבולה וחיתוך של שתי פרבולות
תרגילים עפ"י המאגר (חיתוך של ישר ופרבולה וחיתוך של שתי פרבולות)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השמיני (גרפים של ישרים ופרבולות)

פרק תשיעי - גרפים של מצבים מציאותיים
קריאה מגרפים של מצבים מציאותיים
תרגילים עפ"י המאגר (קריאה מגרפים של מצבים מציאותיים)
בניית גרפים של מצבים מציאותיים
תרגילים עפ"י המאגר (בניית גרפים של מצבים מציאותיים)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק התשיעי (גרפים של מצבים מציאותיים)

פרק עשירי - גיאומטריה אנליטית
זיהוי ישרים עפ"י משוואותיהם
משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה ועפ"י שתי נקודות
תרגילים עפ"י המאגר (משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה ועפ"י שתי נקודות)
ישרים מקבילים
תרגילים עפ"י המאגר (ישרים מקבילים(
האמצע של קטע, המרחק בין שתי נקודות
תרגילים עפ"י המאגר (האמצע של קטע, המרחק בין שתי נקודות)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק העשירי (גיאומטריה אנליטית)
נספח לפרק עשירי - משוואת הישר בצורה לא מפורשת

פרק אחד עשר - טריגונומטריה
פונקציית הטנגנס
פונקציית הסינוס
פונקציית הקוסינוס
משולש ישר זוית, קטעים מיוחדים, משולש כללי
תרגילים עפ"י המאגר (משולש ישר זוית, קטעים מיוחדים, משולש כללי)
משולש שווה שוקיים, שטח משולש
תרגילים עפ"י המאגר (משולש שווה שוקיים, שטח משולש)
מלבן, מעוין
תרגילים עפ"י המאגר (מלבן, מעוין)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק האחד עשר (טריגונומטריה)

פרק שנים עשר - סטטיסטיקה
טבלת שכיחויות
שכיחות יחסית
תיאור גרפי - דיאגרמת מקלות, דיאגרמת עיגול
הממוצע
תרגילים עפ"י המאגר (סטטיסטיקה)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השנים עשר (סטטיסטיקה)

פרק שלושה עשר - הסתברות
הסתברויות פשוטות
תרגילים עפ"י המאגר (הסתברויות פשוטות)
טבלה דו מימדית
תרגילים עפ"י המאגר (טבלה דו מימדית)
מאורעות דו שלביים - דיאגרמת עץ
תרגילים עפ"י המאגר (מאורעות דו שלביים - דיאגרמת עץ)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השלושה עשר (הסתברות)

נספח א' - מבחנים לחזרה (המבחנים לא מעודכנים)

מבחנים לחזרה (שאלון א' (035001))

עמוד הפתיחה של מבחן הבגרות - שאלון א'

מבחנים לחזרה

תשובות למבחנים


נספח ב' - נוסחאות במתמטיקה
אלגברה
טריגונומטריה
הנדסת המישור
הנדסת המרחב
סטטיסטיקה והסתברות

נספח ג' - תרגילים נוספים ומבחנים מעודכנים

התוכן של נספח ג'

פירוט התרגילים מפרק א' של המאגר ומהתוספת למאגר מתשס"ז (001) שבתוכנית לשאלון א'


התרגילים שנוספו למאגר עפ"י התוספת למאגר מתשס"ז  (001)
מבוא
שינוי נושא הנוסחה
קריאת גרפים
בעיות מילוליות
סדרה חשבונית
סטטיסטיקה
הסתברות


תרגילים לחזרה מתוך התוספת למאגר מתשס"ז  (001)

מבחנים מעודכנים לחזרה
המבנה של שאלון א'
מיון השאלות לפי נושאים
מבחנים מעודכנים לחזרה
תשובות למבחנים מעודכנים

נספח ד' - התרגילים שנוספו למאגר מתשס"ח

התוכן של נספח ד'
התרגילים שנוספו למאגר עפ"י התוספת למאגר מתשס"ח (001)
הנדסה אנליטית
הסתברות

 

תרגילים לחזרה מתוך התוספת למאגר מתשס"ח (שאלון 001)

נספח ה' - התרגילים שנוספו למאגר מתשס"ט

התוכן של נספח ה'

התרגילים שנוספו למאגר עפ"י התוספת למאגר מתשס"ט (שאלונים 35001 ו-35801)
טריגונומטריה
הסתברות
שאלות מילוליות
קריאת גרפים
תוספות של סעיפים לשאלות הקיימות כבר במאגר (שאלונים 35001 ו-35801)
תוספות של סעיפים לשאלות הקיימות כבר במאגר ומתאימים לשיטת ההיבחנות החדשה (שאלון 35801)


תרגילים לחזרה מתוך התוספת למאגר מתשס"ט (שאלונים 35001 ו-35801)

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com