אנליזה

(4 יחידות לימוד)

חשבון דיפרנציאלי, טריגונומטריה, חשבון אינטגרלי

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - פונקציות וגרפים

פרק שני - הנגזרת

פרק שלישי - שימושי הנגזרת

פרק רביעי - הפונקציות הטריגונומטריות

פרק חמישי - חישובים בהנדסת המישור (טריגונומטריה)

פרק שישי - חישובים בהנדסת המרחב (טריגונומטריה)

פרק שביעי - נגזרות הפונקציות הטריגונומטריות

פרק שמיני - הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות ונגזרותיהן

פרק תשיעי - בעיות מינימום ומקסימום

פרק עשירי - האינטגרל

 

בסופו של הספר מופיעים תרגילים לחזרה בנושאים הבאים:

חקירת פונקציות

בעיות מינימום ומקסימום

אינטגרלים, שטחים, נפחים

טריגונומטריה

זהויות ומשוואות טריגונומטריות

נגזרות הפונקציות הטריגונומטריות

הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com