טריגונומטריה

(4 ו-5 יחידות לימוד)

מהדורה מורחבת

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - הפונקציות הטריגונומטריות

פרק שני - זהויות טריגונומטריות

פרק שלישי - משוואות טריגונומטריות

פרק רביעי - תכונות המשולש

פרק חמישי - גיאומטריה של המישור

פרק שישי - גיאומטריה של המרחב