מתמטיקה (3 יחידות לימוד) חלק ב׳
שאלון 002

(מהדורה חדשה ומעודכנת)

תוכן הספר:

 

פרק ראשון - משוואות עם נעלם אחד
משוואות ריבועיות עם סוגריים
פתרון משוואות בעזרת פירוק לגורמים עפ"י הוצאת גורם משותף
פתרון משוואות בעזרת פירוק לגורמים עפ"י הנוסחה להפרש ריבועים
משוואות שבהן אחד מהפתרונות מאפס מכנה
תרגילים עפ"י המאגר (משוואות עם נעלם אחד)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק הראשון (משוואות עם נעלם אחד)

פרק שני - מערכות של משוואות עם שני נעלמים
מערכות הכוללות משוואה ממעלה ראשונה ומשוואה ממעלה שנייה

מערכות של משוואות ששתיהן מהצורה

מערכות של משוואות ששתיהן מהצורה

מערכות של משוואות ששתיהן מהצורה 

 

מערכות שבהן משוואה מהצורה                 ומשוואה ממעלה ראשונה

 

 

תרגילים עפ"י המאגר (מערכות של משוואות עם שני נעלמים)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השני (מערכות של משוואות עם שני נעלמים)

פרק שלישי - משוואות ומערכות עם פרמטר

משוואות עם פרמטר - ללא הוצאת הנעלם כגורם משותף
משוואות עם פרמטר - עם הוצאת הנעלם כגורם משותף
חקירת משוואה ממעלה ראשונה עם נעלם אחד
מערכות של משוואות עם פרמטר - ללא הוצאת נעלם כגורם משותף
מערכות של משוואות עם פרמטר - עם הוצאת נעלם כגורם משותף
חקירת מערכת משוואות ממעלה ראשונה עם שני נעלמים
תרגילים עפ"י המאגר (משוואות ומערכות עם פרמטר)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השלישי (משוואות ומערכות עם פרמטר)

פרק רביעי - הפרבולה
חישובי שטחים עם פרבולה
מציאת שיעורי הקודקוד של פרבולה
התיאור הגרפי של פרבולה
מינימום ומקסימום של פרבולה
עלייה וירידה של פרבולה
חיוביות ושליליות של פרבולה
אי שוויון בין ישר לפרבולה
פרבולה עם פרמטרים
תרגילים עפ"י המאגר (הפרבולהֿ)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק הרביעי (הפרבולה)

פרק חמישי - חזקות
חזקות עם מעריך טבעי
חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי
שורשים
חזקות עם מעריך בצורת שבר
בעיות - שונות חזקות
משוואות מעריכיות
תרגילים עפ"י המאגר (חזקות(
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק החמישי (חזקות)

פרק שישי - בעיות גידול ודעיכה
מציאת הכמות הכללית - גידול ודעיכה
מציאת הבסיס - גידול ודעיכה
מציאת הזמן - גידול ודעיכה (רק בעיות דיסקרטיות(
זמן מחצית החיים - גידול ודעיכה (לא בתוכנית לשאלון ב')
תרגילים עפ"י המאגר (בעיות גידול ודעיכה)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השישי (בעיות גידול ודעיכה)

פרק שביעי - התנהגות פונקציות (לא בתוכנית לשאלון ב')

 

הקשר בין הגרף של          והגרף של  

 

פונקציות מהצורה 

 

פונקציות מהצורה 

 

פונקציות מהצורה 

 

תרגילים עפ"י המאגר (התנהגות פונקציות)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השביעי (התנהגות פונקציות)

 

פרק שמיני - מערכת אילוצים ופונקציית מטרה
אי שוויונים ממעלה ראשונה עם שני משתנים
מערכת של אי שוויונים מעלה ראשונה עם שני משתנים
מערכת אילוצים ופונקציית מטרה
מערכת אילוצים ופונקציית מטרה - מקרים מיוחדים
תרגילים עפ"י המאגר (מערכת אילוצים ופונקציית מטרה)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השמיני (מערכת אילוצים ופונקציית מטרה)

פרק תשיעי - תכנון ליניארי
תכנון ליניארי
תכנון ליניארי - מקרים מיוחדים
תרגילים עפ"י המאגר (תכנון ליניארי)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק התשיעי (תכנון ליניארי)

פרק עשירי - טריגונומטריה במישור
משולש ישר זוית
זוית גובה וזוית עומק (בתנאי שהזויות מסומנות בצורה הרגילה)
טרפז ישר זוית
טרפז שווה שוקיים
טרפז כללי
מעגל
מצולע משוכלל
בעיות עם אותיות (פרמטרים) (בתנאי שבמקום הפרמטר נתון מספר)
בעיות עם יחסים - מציאת זוית עפ"י יחס
בעיות עם יחסים - מציאת יחס עפ"י זוית
תרגילים עפ"י המאגר (טריגונומטריה במישור)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק העשירי (טריגונומטריה במישור)

פרק אחד עשר - טריגונומטריה במרחב
תיבה
מנסרה משולשת
פירמידה מרובעת
תרגילים עפ"י המאגר (טריגונומטריה במרחב)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק האחד עשר (טריגונומטריה במרחב)

פרק שנים עשר הפונקציות הטריגונומטריות משוואות וזהויות (לא בתוכנית לשאלון ב')
הרחבת ההגדרה של הפונקציות הטריגונומטריות
מציאת זויות עפ"י הסינוס שלהן
מציאת זויות עפ"י הקוסינוס שלהן

משוואות טריגונומטריות מהצורה 

משוואות טריגונומטריות מהצורה 

זהויות טריגונומטריות
תרגילים עפ"י המאגר (הפונקציות הטריגונומטריות - משוואות וזהויות)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השנים עשר (הפונקציות הטריגונומטריות - משוואות וזהויות)

פרק שלושה עשר - סטטיסטיקה
הממוצע
החציון (לא בתוכנית לשאלון ב')
סטיית התקן
נתונים בקבוצות
חישוב הסתברות מתוך טבלה
תרגילים עפ"י המאגר (סטטיסטיקה)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק השלושה עשר (סטטיסטיקה)

פרק ארבעה עשר - ההתפלגות הנורמלית
ציוני התקן
ההתפלגות הנורמלית  (0,1)  
ההתפלגות הנורמלית הכללית
תרגילים עפ"י המאגר (ההתפלגות הנורמלית)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק הארבעה עשר (ההתפלגות הנורמלית)

פרק חמישה עשר - הסתברות
שתי הסתברויות
שלוש הסתברויות שונות
שלוש הסתברויות שוות
הסתברויות תלויות
הוצאת כדורים
משחקים והגרלות
זריקת קוביות
בעיות עם נעלמים - הסתברות
תרגילים עפ"י המאגר (הסתברות)
תרגילים לחזרה מתוך המאגר על כל הפרק החמישה עשר (הסתברות)


נספח א' - נוסחאות במתמטיקה
אלגברה
טריגונומטריה
סטטיסטיקה
הסתברות
טבלת ההתפלגות הנורמלית  (0,1)  המצטברת שכוללת ערכי  z  שליליים

נספח ב' - מבחנים לחזרה (המבחנים לא מעודכנים)


נספח ג' - נושאים נוספים ומבחנים מעודכנים

התוכן של נספח ג'
פירוט התרגילים מהמאגר ומהתוספות למאגר מתשס"ז ומתשס"ח שבתוכנית לשאלון ב'


סדרה הנדסית
הגדרת הסדרה ההנדסית

מציאת האיבר הכללי        סדרה הנדסית

מציאת האיבר הראשון         סדרה הנדסית

מציאת מנת הסדרה       סדרה הנדסית

מציאת האיבר הראשון והמנה      ו-       סדרה הנדסית

הנוסחה לאיבר הכללי       של סדרה הנדסית

 

סדרה הנדסית הכתובה בעזרת חזקות
מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית עפ"י האיבר הכללי
הסכום של סדרה הנדסית
כתיבת מספרים גדולים ומספרים קטנים בעזרת חזקות של 10
סדרה הנדסית עם חזקות חיוביות ושליליות של 10
סדרה הנדסית עם שורשים
תרגילים עפ"י המאגר - סדרה הנדסית
תרגילים לחזרה מתוך המאגר - סדרה הנדסית

סדרות כלליות - הגדרה ע"י כלל נסיגה
הגדרה של סדרה ע"י כלל נסיגה
סדרה המוגדרת ע"י כלל נסיגה וסדרה הנדסית
תרגילים עפ"י המאגר - סדרות כלליות - הגדרה ע"י כלל נסיגה
תרגילים לחזרה מתוך המאגר - סדרות כלליות - הגדרה ע"י כלל נסיגה

התרגילים שנוספו למאגר עפ"י התוספת למאגר מתשס"ז (שאלון 002)
מבוא
סדרה הנדסית
סטטיסטיקה
הסתברות
גידול ודעיכה


תרגילים לחזרה מתוך התוספת למאגר מתשס"ז (שאלון 002)

תרגילים לחזרה לשאלון ב' מפרק א' של המאגר ומהתוספת למאגר מתשס"ז (שאלון 001)
מבוא
תרגילים לחזרה לשאלון ב' מפרק א' של המאגר - משוואות - גרפים של פרבולות
תרגילים לחזרה לשאלון ב' מפרק א' של המאגר - טריגונומטריה
תרגילים לחזרה לשאלון ב' מפרק א' של המאגר - הסתברות
תרגילים לחזרה לשאלון ב' מהתוספת למאגר מתשס"ז (שאלון 001) - סטטיסטיקה והסתברות

 

תרגילים לחזרה לשאלון ב' מתוך פרק א' של המאגר ומתוך התוספת למאגר מתשס"ז (שאלון 001)

מבחנים מעודכנים לחזרה
המבנה של שאלון ב'
מיון השאלות לפי נושאים
מבחנים מעודכנים לחזרה
תשובות למבחנים מעודכנים

תרגילים בטריגונומטריה מהמאגר שהפרמטר שבהם הוחלף במספר


תרגילים בטריגונומטריה מהמאגר עם זוית גובה וזוית עומק שבהם הזויות מסומנות בצורה הרגילה


בעיות גידול ודעיכה דיסקרטיות

נספח ד' - התרגילים שנוספו למאגר מתשס"ח

התוכן של נספח ד'
התרגילים שנוספו למאגר עפ"י התוספת למאגר מתשס"ח (002)

הסתברות
התפלגות נורמלית

תרגילים לחזרה מתוך התוספת למאגר מתשס"ח (שאלון 002)


תרגילים לחזרה לשאלון ב' עפ"י התוספת למאגר מתשס"ח (שאלון 001)  
הסתברות


זמן מחצית החיים - בעיות עפ"י התוכנית


נספח ה' - התרגילים שנוספו למאגר מתשס"ט

התוכן של נספח ה'
התרגילים שנוספו למאגר עפ"י התוספת למאגר מתשס"ט (שאלונים 35002 ו-35802)
טריגונומטריה
גידול ודעיכה
תוספות של סעיפים לשאלות הקיימות כבר במאגר ומתאימים לשיטת ההיבחנות החדשה (שאלון 35802) סטטיסטיקה

תרגילים לחזרה מתוך התוספת למאגר מתשס"ט (שאלונים 35002 ו-35802)


תרגילים לחזרה לשאלונים 35002 ו-35802 עפ"י התוספת למאגר מתשס"ט לשאלונים 35001 ו-35801
טריגונומטריה
הסתברות


תרגילים לחזרה לשאלונים 35002 ו-35802 מתוך התוספת למאגר מתשס"ט לשאלונים 35001 ו-35801