אלגברה

(4 ו-5 יחידות לימוד)

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - פונקציות וגרפים

פרק שני - בעיות

פרק שלישי - אי שוויונים

פרק רביעי - חקירת משוואות

פרק חמישי - נושאים בגיאומטריה אנליטית

פרק שישי - חזקות ושורשים

פרק שביעי - לוגריתמים

פרק שמיני - סדרה חשבונית

פרק תשיעי - סדרה הנדסית

פרק עשירי - סדרות כלליות

פרק אחד עשר - אינדוקציה מתמטית

פרק שנים עשר - מספרים מרוכבים

פרק שלושה עשר - קומבינטוריקה והבינום של ניוטון 

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com