וקטורים

(4 ו-5 יחידות לימוד)

כולל מטריצות וחקירת משוואות

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - הווקטור הגיאומטרי

פרק שני - ההצגה האלגברית של וקטור

פרק שלישי - שימושים בווקטורים במישור ובמרחב

פרק רביעי - תיאור ישרים ומישורים באמצעות וקטורים

פרק חמישי - המכפלה הסקלרית

פרק שישי - הצגות פרמטריות ומשוואות של ישרים ומישורים

פרק שביעי - המצב ההדדי של ישרים ומישורים

פרק שמיני - פתרון וחקירת מערכות של משוואות ליניאריות

פרק תשיעי - זויות בין ישרים ומישורים

פרק עשירי - מרחקים בין נקודות לישרים ומישורים

פרק אחד עשר - תלות וקטורים ויחידות ההצגה

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com