אלגברה חלק ב'

 

מבוא

 

הספר אלגברה חלק ב' הוא המשכו של הספר אלגברה חלק א'

והוא מכיל נושאים יסודיים נוספים באלגברה.

בספר 548 עמודים. המשכו של ספר זה הוא הספר אלגברה חלק ג'.

הספר מתאים לכל רמות הלימוד בכיתות ח' ו-ט'.

 

פרקי הספר

פרק ראשון - חזרה על פעולות החשבון ועל תבניות.
פרק שני - משוואות ואי שוויונים עם משתנה אחד.
פרק שלישי - משוואות ואי שוויונים עם שני משתנים.
פרק רביעי - בעיות ממעלה ראשונה.
פרק חמישי - חזקות, שורשים, משפט פיתגורס.
פרק שישי - פעולות אלגבריות עם תבניות מספר.
פרק שביעי - פירוק לגורמים.
פרק שמיני - שברים אלגברים.
פרק תשיעי - קבוצות של מספרים.
פרק עשירי - הסתברות.