אלגברה חלק ג'

 

מבוא

 

הספר אלגברה חלק ג' הוא המשכם של הספרים אלגברה חלק א' ואלגברה חלק ב'.

הספר מכיל נושאים יסודיים נוספים באלגברה.

בספר 632 עמודים. הספר מתאים לכל רמות הלימוד בכיתות ט' ו-י'.

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - חזרה על פעולות אלגבריות, פירוק לגורמים ושברים אלגברים.
פרק שני - משוואות ובעיות ממעלה ראשונה עם פרמטרים.
פרק שלישי - פונקציות כלליות.
פרק רביעי - הפונקציה הקווית.
פרק חמישי - המשוואה הריבועית.
פרק שישי - בעיות ממעלה שנייה.
פרק שביעי - הפונקציה הריבועית (הפרבולה).
פרק שמיני - נושאים שונים.