מתמטיקה  4  יח"ל - חלק ג' - לכיתה י"ב

שאלון 805 - סמל חדש שאלון: 035482

ספר זה, מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ג' שאלון 035805, כולל את כל חומר הלימוד לשאלון השני לתלמידי 4 יחידות לימוד. הספר נכתב עפ"י הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה והוא כולל נושאים באלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, טריגונומטריה במרחב ומבחני מתכונת לחזרה.

ניתן להוריד את קובץ ההדרכה למורה עבור כל ספר לימוד. ההדרכות כוללות חלוקה לשעות לימוד, תרגילים מומלצים והערות.

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2021 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com