X
חפשו...
Generic filters
ספרי חטיבה עליונה

ספרי חטיבה עליונה

  ספרי חטיבה עליונה

  מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א'

  מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א'

  שאלונים 481 ו-581 - סמל קודם: שאלונים 804 ו-806

  ספר זה הוא ספר לימוד במתמטיקה לתלמידי 4 ו-5 יח״ל. הספר מכיל חלק גדול מחומר הלימוד שמשותף לתלמידי 4 יח״ל לשאלון 481 ולתלמידי 5 יח״ל לשאלון 581. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי. ניתן להוריד כאן באתר נספחים לספר בנושא המעגל ופונקציות רציונאליות.

  ספרי חטיבה עליונה

  מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-1

  מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-1

  שאלון 481 - סמל קודם: שאלון 804

  ספר זה הוא ההמשך של הספר לימוד במתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א' לשאלונים 481 ו-581. המשכו של ספר זה הוא הספר מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-2. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, הנדסת המישור וטריגונומטריה.

  ספרי חטיבה עליונה

  מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-2

  מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-2

  שאלון 481 - סמל קודם: שאלון 804

  ספר זה הוא המשכו של הספר לימוד במתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-1 לשאלון 481. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות ומבחני מתכונת לחזרה.

  ספרי חטיבה עליונה

  מתמטיקה (5  יחידות לימוד) חלק ב'-1

  מתמטיקה (5  יחידות לימוד) חלק ב'-1

  שאלון 581 - סמל קודם: שאלון 806

  ספר זה הוא ההמשך של הספר מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א' לשאלונים 481 ו-581. המשכו של ספר זה הוא הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, הנדסת המישור וטריגונומטריה.

  ספרי חטיבה עליונה

  מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2

  מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2

  שאלון 581 - סמל קודם: שאלון 806

  ספר מתמטיקה זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-1 לשאלון 581. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות ומבחני מתכונת לחזרה.

  ספרי חטיבה עליונה

  מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ג'

  מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ג'

  שאלון 482 - סמל קודם: שאלון 805

  ספר מתמטיקה זה כולל את כל חומר הלימוד לשאלון השני לתלמידי 4 יח"ל – שאלון 482. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, טריגונומטריה במרחב ומבחני מתכונת לחזרה.

  ספרי חטיבה עליונה

  מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-1

  מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-1

  שאלון 582 - סמל קודם: שאלון 807

  ספר  מתמטיקה זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2 לשאלון 581. הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה במרחב ווקטורים.

  ספרי חטיבה עליונה

  מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-2

  מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-2

  שאלון 582 - סמל קודם: שאלון 807

  ספר מתמטיקה זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-1 לשאלון 582. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ומבחני מתכונת לחזרה.

  בני גורן תמיד כאן בשבילכם

  ניתן לרכוש את ספרי בני גורן בחנויות הספרים ברחבי הארץ וגם אונליין
  כאן באתר
  (מכירה ותמיכה ע״י חברת ״יש הפצות ספרים״ או קלסוס).
  לבירורים היכן חנות הספרים באזורך, ניתן לפנות לסוכנות ההפצה
  הראשית שלנו ״יש הפצות ספרים״.
  הנחה בקנייה מרוכזת דרך ההפצה הראשית.
  ניתן לקבל את הספרים ישירות לבית הספר.

  דוא”ל:
  office@bennygoren.co.il

  טלפון:
  03-6476186
  (א׳-ה׳, 10:00-16:00)

  הזמנת ספרים - ״יש הפצות״:
  03-5595354
  (ווטסאפ: 054-7154122)
  מייל: yeshbooks@gmail.com
  כתבו לנו ונחזור אליכם
  עם הצעת מחיר

  כתבו לנו ונשמח לעזור

  מורה?

  כל הכלים להוראה בקליק