מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2

שאלון 806

 

מבוא

 

ספר זה, הנקרא מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  שאלון  035806  הוא המשכו של הספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  שאלון  035806.  שני ספרים אלה ביחד עם הספר מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  שאלונים  035804 ו-035806  מכילים את כל חומר הלימוד לבגרות לשאלון הראשון לתלמידי  5  יחידות לימוד (שאלון  035806).

 

שני ספרים נוספים שהופיעו הם:  מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ג'-1  שאלון   035807  ומתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ג'-2  שאלון  035807.  שני ספרים אלה מכילים את כל חומר הלימוד לבחינת הבגרות של השאלון השני לתלמידי  5  יחידות לימוד (שאלון  035807).

 

הספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-2  נכתב עפ"י הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה והוא כולל נושאים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות ומבחני מתכונת לחזרה עפ"י הפירוט הבא:

 

חשבון דיפרנציאלי -  הנושאים הם:  נגזרת של פונקציה מורכבת, נגזרת של מכפלה, נגזרת של מנה, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים ריבועיים, פיתול וקעירות, פונקציות טריגונומטריות, בעיות קיצון, אינטגרלים, שטחים ונפחים.

 

הסתברות -  הנושאים הם:  כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ, התפלגות בינומית, טבלאות, הסתברות מותנה ונוסחת בייס.

 

מבחנים לחזרה -  40  מבחנים לחזרה במתכונת הקודמת של השאלון הראשון  (035806).

 

נספח - נוסחאות במתמטיקה -  בסוף הספר מופיע נספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

 

בספר מתמטיקה  (5  יחידות לימוד) חלק  ב'-1  מופיעים הנושאים הבאים:  בעיות מילוליות, סדרות ואינדוקציה, הנדסת המישור, טריגונומטריה. (הנושאים בעיות תערובות ותמיסות, סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית) ואינדוקציה הוצאו מהתוכנית).

  

בספר מתמטיקה  (4 ו-5  יחידות לימוד) חלק  א'  מופיעים הנושאים הבאים:  אלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי.

 

הסבר על המבנה של בחינת הבגרות לשאלון הראשון ניתן לראות בספר זה לפני המבחנים לחזרה (עמ'  633).

 

בתחילת כל סעיף בספר זה מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מודפסות על רקע אפור וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

 

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה  (   )  אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן הבגרות אין תשובות בסוף המבחן.

 

  

 

 

 

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com