מבחני מתכונת במתמטיקה

(3 יחידות לימוד)

שאלון 801

 

מבוא

 

ספר זה כולל  40  מבחנים במתכונת של השאלון הראשון לבגרות של תלמידי  3  יחידות

לימוד (שאלון  035801).

 

במבחן יש  6  שאלות. הנבחן יכול לענות על שאלות מלאות וחלקי שאלות ללא הגבלה,

אבל סך הנקודות שהוא יכול לצבור לא יעלה על  100.  לכל שאלה  25%.

 

המבנה של השאלון הראשון:

שאלה אחת או שתיים מהנושאים:  משוואות, פירוק לגורמים, שינוי נושא הנוסחה,

בעיות מילוליות.

שאלה אחת או שתיים מהנושאים:  גרפים (קריאת גרפים ובניית גרפים), סדרה

חשבונית.

שאלה אחת מהנושא:  גיאומטריה אנליטית.

שאלה אחת מהנושא:  טריגונומטריה (יישומים במישור).

שאלה אחת או שתיים מהנושאים:  סטטיסטיקה, הסתברות.

 

בשאלון הראשון תופענה לפחות ארבע שאלות מהמאגר לשאלון  035801  של משרד

החינוך (עשויות להופיע עד שתי שאלות שהן לא מהמאגר).

  

בעמ'  4  מופיע עמוד הפתיחה של מבחן הבגרות במתמטיקה של השאלון הראשון.

 

בסופו של כל מבחן מופיעות התשובות המתאימות.

 

ניתן לכתוב בתוך הספר את התשובה המלאה לכל שאלה שמופיעה, כפי שהתלמידים

נדרשים לעשות בשאלון הראשון.

 

מיון השאלות לפי נושאים מופיע החל מעמ'  5.

 

דפי הנוסחאות לתלמידי  3  יחידות לימוד (שניתנים במבחן הבגרות) מופיעים החל

מעמ'  289.

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com