מתחילים את השנה עם בני גורן!

  • קורס פתיחת כיתה י׳ למסיימי כיתות ט׳.

  • מצגות מוכנות - הסברי תיאוריה ופתרונות.

  • סרטוני פתרונות מלאים לתרגילים ומבחנים.

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com