טריגונומטריה

(3 יחידות לימוד)

 

תוכן הספר:

 

פרק ראשון - משולש ישר זוית

טנגנס וקוטנגנס של הזוית

סינוס וקוסינוס של הזוית

פתרון בעיות בעזרת משולש ישר זוית

 

תרגילים לפרק ראשון - משולש ישר זוית

טנגנס וקוטנגנס של הזוית

סינוס וקוסינוס של הזוית

פתרון בעיות בעזרת משולש ישר זוית

בעיות שונות - משולש ישר זוית (לחזרה)

 

פרק שני - משולש כללי

משפט הסינוסים

משפט הקוסינוסים

שטח המשולש ושטח המרובע

 

תרגילים לפרק שני - משולש כללי

משפט הסינוסים

משפט הקוסינוסים

שטח המשולש ושטח המרובע

בעיות שונות - משולש כללי (לחזרה)

 

פרק שלישי - בעיות עם אותיות (פרמטרים)

הבעת זויות באמצעות אותיות

בעיות עם אותיות - משולש ישר זוית

בעיות עם אותיות - משולש כללי

 

תרגילים לפרק שלישי - בעיות עם אותיות (פרמטרים)

הבעת זויות באמצעות אותיות

בעיות עם אותיות - משולש ישר זוית

בעיות עם אותיות - משולש כללי

בעיות שונות עם אותיות (לחזרה)

 

פרק רביעי - גיאומטריה של המרחב

קוביה, תיבה ומנסרה ישרה

פירמידה

זויות ומרחקים

גליל, חרוט וכדור

 

תרגילים לפרק רביעי - גיאומטריה של המרחב

קוביה, תיבה ומנסרה ישרה

פירמידה

זויות ומרחקים

גליל, חרוט וכדור

בעיות שונות - גיאומטריה של המרחב (לחזרה)

בעיות עם אותיות - גיאומטריה של המרחב

 

פרק חמישי - נושאים נוספים בטריגונומטריה

הפונקציות הטריגונומטריות של זויות מיוחדות

זהויות טריגונומטריות

הרחבת ההגדרה של הפונקציות הטריגונומטריות

התאורים הגרפיים של הפונקציות הטריגונומטריות

 

תרגילים לפרק חמישי - נושאים נוספים בטריגונומטריה

הפונקציות הטריגונומטריות של זויות מיוחדות

זהויות טריגונומטריות

הרחבת ההגדרה של הפונקציות הטריגונומטריות

התאורים הגרפיים של הפונקציות הטריגונומטריות

 

נספח א' - גיאומטריה של המישור

המשולש

מרובעים

המעגל

פרופורציה ודמיון

נוסחאות לשטחים

 

נספח ב' - גיאומטריה של המרחב

מישורים, ישרים וזויות במרחב

גופים במרחב

נוסחאות לשטח המעטפת, שטח הפנים והנפח