מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-1

שאלון 804

 

תוכן

 

פרק ראשון - אלגברה - בעיות מילוליות

בעיות הוזלה והתייקרות (עם אחוזים)

בעיות קנייה ומכירה

בעיות תנועה

בעיות מילוליות בהנדסת המישור

בעיות מילוליות בהנדסת המרחב

 

בעיות מילוליות - תרגילים לחזרה

 

פרק שני - אלגברה - גיאומטריה אנליטית

משוואת הישר ותיאורו הגרפי

נקודות חיתוך, אורכי קטעים ושטחים - הישר

האמצע של קטע

המרחק בין שתי נקודות

חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים

משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה שעליו

משוואת ישר עפ"י שתי נקודות שעליו

ניצבות של ישרים

המעגל הקנוני

מעגל כללי - גיאומטריה אנליטית

משיק למעגל - גיאומטריה אנליטית

 

גיאומטריה אנליטית - תרגילים לחזרה

 

פרק שלישי - הנדסת המישור - הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות

הגדרת המעגל

זוית מרכזית, מיתרים וקשתות

אנך ממרכז המעגל למיתר

מיתרים ומרחקיהם מהמרכז

בעיות שונות - הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות

תרגילים לחזרה - הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות

 

פרק רביעי - הנדסת המישור - זויות במעגל

זוית היקפית

זוית היקפית הנשענת על קוטר

זויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות

זוית פנימית במעגל וזית חיצונית למעגל

בעיות שונות - זויות במעגל

תרגילים לחזרה - זויות במעגל

 

פרק חמישי - הנדסת המישור - המשיק למעגל

הגדרת המשיק

שני משיקים למעגל

זוית בין משיק למיתר

בעיות שונות - המשיק למעגל

תרגילים לחזרה - המשיק למעגל

 

פרק שישי - הנדסת המישור - שני מעגלים

מעגלים חותכים ומעגלים זרים

מעגלים משיקים

תרגילים לחזרה - שני מעגלים

 

פרק שביעי - הנדסת המישור - מעגל חוסם ומעגל חסום

מעגל חוסם משולש

מעגל חסום במשולש

מרובע חסום במעגל

מרובע חוסם מעגל

מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל

בעיות שונות - מעגל חוסם ומעגל חסום

תרגילים לחזרה - מעגל חוסם ומעגל חסום

 

פרק שמיני - הנדסת המישור - שטחים ומשפט פיתגורס במעגל

שטחים של מרובעים ומשולש במעגל

משפט פיתגורס במעגל

 

פרק תשיעי - הנדסת המישור - היקף המעגל ושטחו

היקף המעגל ושטחו, אורך קשת ושטח גיזרה

מקטע, טבעת

תרגילים לחזרה - היקף המעגל ושטחו

 

פרק עשירי - הנדסת המישור - פרופורציה ותכונת חוצה זוית של משולש במעגל, דמיון משולשים במעגל

פרופורציה ותכונת חוצה זוית של משולש במעגל

דמיון משולשים במעגל - מיתרים וזויות

דמיון משולשים במעגל - משיק

בעיות שונות - דמיון משולשים במעגל

תרגילים לחזרה - דמיון משולשים במעגל

 

פרק אחד עשרה - הנדסת המישור - פרופורציות במשולש ישר זוית

פרופורציות במשולש ישר זוית

תרגילים לחזרה - פרופורציות במשולש ישר זוית

 

פרק שנים עשר - הנדסת המישור - תרגילים לחזרה

משולשים, מרובעים, מעגל - תרגילים לחזרה בהנדסת המישור

תרגילים שונים - תרגילים לחזרה בהנדסת המישור

תרגילים מורכבים - תרגילים לחזרה בהנדסת המישור

הוכחת משפטים בהנדסת המישור - פרופורציה ודמיון, מעגל

 

פרק שלושה עשר - טריגונומטריה - מעגל - משולש ישר זוית

מעגל - משולש ישר זוית (טריגונומטריה)

מצולע משוכלל - משולש ישר זוית (טריגונומטריה)

בעיות עם אותיות - מעגל (משולש ישר זוית)

בעיות עם יחסים - מעגל (משולש ישר זוית)

מעגל - בעיות שונות (משולש ישר זוית - טריגונומטריה)

 

פרק ארבעה עשר - טריגונומטריה - מעגל - משפט הסינוסים

מעגל - משפט הסינוסים

מעגל - משפט הסינוסים - תרגילים לחזרה

 

פרק חמישה עשר - טריגונומטריה - מעגל - משפט הקוסינוסים

מעגל - משפט הקוסינוסים

מעגל - משפט הקוסינוסים - תרגילים לחזרה

 

פרק שישה עשר - טריגונומטריה במישור - תרגילים לחזרה

טריגונומטריה במישור - תרגילים שונים לחזרה

טריגונומטריה במישור - תרגילים נוספים לחזרה

 

טריגונומטריה - חישובים במרחב

 

פרק שבעה עשר - טריגונומטריה - זהויות ומשוואות טריגונומטריות

הזהויות הטריגונומטריות של סכום והפרש שתי זויות

הזהויות הטריגונומטריות של זוית כפולה

משוואות טריגונומטריות המבוססות על הזהויות לסכום והפרש זויות

משוואות טריגונומטריות המבוססות על הזהויות לזוית כפולה

משוואות טריגונומטריות מהצורה 

משוואות טריגונומטריות - תרגילים לחזרה

טריגונומטריה במישור - בעיות הכוללות זהויות ומשוואות טריגונומטריות

 

הנדסת המישור וטריגונומטריה - תרגילים מעורבים (לא יופיעו במבחן)

 

נספח - נוסחאות במתמטיקה