הנדסה חלק א'

 

מבוא

 

הספר הנדסה חלק א' מכיל את כל הנושאים היסודיים הראשונים בהנדסת המישור.

בספר 468 עמודים. המשכו של ספר זה הוא הספר הנדסה חלק ב'.

הספר מתאים לכל רמות הלימוד בכיתות ז' ו-ח'.

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - קטעים.

פרק שני - זויות.
פרק שלישי - ישרים מקבילים.
פרק רביעי - המשולש.
פרק חמישי - סכום הזויות במשולש.
פרק שישי - סכום הזויות במרובע ובמצולעים.
פרק שביעי - חפיפת משולשים.
פרק שמיני - משולש שווה שוקיים - חפיפת משולשים, הדלתון.
פרק תשיעי - תכונות הצלעות והזויות במשולש (אי שוויונים).
פרק עשירי - משפט חפיפה רביעי, מפגש האנכים האמצעיים וחוצי הזויות במשולש.
פרק אחד עשר - משולש ישר זוית.
פרק שנים עשר - בעיות בנייה.


נספחים

 

נספח א' - חישובי זויות במרובעים.
נספח ב' - היקפים ושטחים של משולש, מרובעים ועיגול.
נספח ג' - משפט פיתגורס.
נספח ד' - חישובי זויות וקטעים במעגל (כולל מצולעים משוכללים).